1. ศรีสะเกษ Webservice Call Success.
2. อุบลราชธานี Webservice Call Success.
3. ยโสธร Webservice Call Success.
4. อำนาจเจริญ Webservice Call Success.
5. มุกดาหาร Webservice Call Success.